Skogbruk, jakt og fiske

Skogområdet ligger i tilknytning til gården mellom Drammenselva og Simoa, derav navnet Breivik. Skogen og utmarksarealet er ca. 2000 dekar og arealet representerer ressurser i form av uttak av tømmer, ved, og jaktområder.

Det er gode områder for jakt på hare, rådyr, elg og vi har fiskerettigheter i både Simoa og Drammenselva. Spesielt i Drammenselva er det gode muligheter for å fiske ørret. Fiskekort kan kjøpes via Åmot og omegn fiskeforening.

Eiendommen er sertifisert i henhold til levende skog standarder for et bærekraftig skogbruk i Norge. Ved uttak av tømmer benyttes det innleide entreprenører med egne hogstmaskiner, samt gårdens egen lassbærer.

Vi har ved til salg, både bjørk og blanding i 60-1000 liters sekker. Ta kontakt!

Kontaktinfo

Steffen Green
Mob: 957 79 575

E-post: steffen@breivikgaard.no