Kornproduksjon

På gården og på leide arealer produseres det korn som leveres til Felleskjøpet. Det dyrkes hovedsakelig matkorn av høst/vår hvete, bygg og havre. Breivik gård har et moderne driftsapparat og vanningsanlegg. Gården har eget korntørkeanlegg for alt kornet. Vi benytter moderne teknologi som blant annet GPS, Yara nitrogen sensor ved gjødsling og avlingsregistrator på treskeren som ett ledd i å drive bærekraftig og miljøriktig.