Velkommen til Breivik Gård

Breivik gård ligger langs Drammenselva ved tettstedet Åmot i Modum kommune. Gården er en av kommunens største og består av om lag 2000 dekar utmark og ca. 410 dekar dyrket mark. På gården er det en stor bygningsmasse og tunet er omkranset av beiter, eng og bøkeskog.

Breivik gård driver en moderne skog og landbruksproduksjon hvor det produseres blant annet korn og jordbær. I tilegg leies det en del jord for kornproduksjon. Om vinteren driver vi med brøyting og strøing, av private og kommunale veier og plasser.