Florence
Engelsk sort.

Modningstiden er sen, 8-10 dager etter Korona. Sorten har slått godt til i Norge, bl.a. for å utvide salgsperioden. Noen produsenter bruker den som nr. 2 sort etter Korona for å kunne levere bær i en lengere periode ( 6-8 uker ). Andre produsenter bruker den som hovedsort for levering etter "bærkrakket" vi vanligvis får andre tirsdag i juli måned. Sorten har meget gode sykdomsresistens- egenskaper, og smaken er god. Middels til sterk vinterherdighet. Noe lys bærfarge, gir gode/meget gode avlinger og har god holdbarhet. I helhet og smak ligger sorten litt under Korona, men egenskapene som fasthet og sykdomsresistenser bedre. Egner seg ikke til industrien.